อุบล​ฯ-​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบล​ฯ-​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันนี้ (6 ม.ค.2563 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชนุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำวน 3,500 ชุดไปมอบแก่ราษฎร อำเภอวารินชำราบ 1,000 ชุด และมอบให้กับผู้แทนอำเภอนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล จำนวน 1,000 ชุด และอำเภอดอนมดแดง จำนวน 500 ชุด ชุด

ที่ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น​ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวให้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน


จากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุ และป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพ้น​ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าสู่ฤดูหนาวตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทำให้อุณหภูมิต่ำสุด บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานีลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ที่​ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11ธันวาคม 2562 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ 15 องศาเซลเซียส ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะ อากาศที่หนาวเย็นทั่วทั้งอำเภอ


ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาวจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2562-2563 ขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เรียบร้อยแล้ว

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts