สักการะ”พระบรมเกศาธาตุ”อัญเชิญจากปรเทศสีลังกาเพื่อเฉลิมฉลองวาระ ๗๐๐ ปี

สักการะ”พระบรมเกศาธาตุ”อัญเชิญจากปรเทศสีลังกาเพื่อเฉลิมฉลองวาระ ๗๐๐ ปี

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.นายกฤตพัฒน์ จุลไสย (ไมค์ ณ ชุมพร) ผอ.สำนักข่าวนสพ.ชัยสมรภูมิ พร้อมครอบครัว
ได้ไปสักการะ”พระบรมเกศาธาตุ”ที่ทาง ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคณะได้อัญเชิญจากปรเทศสีลังกา เพื่อเฉลิมฉลองวาระ ๗๐๐ ปี…ประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะเดินทางเข้าบริเวณวัดบังเอิญพบกับ คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย มารดา ดร.ดนัยฯก็ถือโอกาสบันทึกภาพกับภริยาไว้เป็นที่ระลึก

ด้านหน้าตำหนักบัญจบเบญจมา ที่สร้างข้ึนโดยทุนทรัพย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุญจบเบญจมา ซึ่งในครั้งทรงประชวรคราวจะสิ้นพระชนม์ในปี ๒๔๓๔และได้ทรงอุทิศพระราชทานทุนทรัพย์ไว้เพื่อสร้างเสนาสนะถวายให้กับวัดฯและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระเชษฐา)ซึ่งได้ปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นจากที่ลูกชายบันทึกภาพเห็นรูปรุ้งโผล่เหนือศีระทั้ง ๓ คน ตามภาพที่ประกอบซึ่งถ่ายแต่ละภาพห่างกันไม่เกิน
๓ วินาที น่าจะเป็น…บุญบันดาล สานกุศล ทุกคนล้วนสุขใจ สาธุ..สาธุ..สาธุ

 

Related posts