ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม และจังหวัดตราดแถลงข่าวจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีเกาะช้าง

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม และจังหวัดตราดแถลงข่าวจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีเกาะช้าง

 


วันที่ 9 ม.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34 ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราช การจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนาย พีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โดยการจัดงานดังกล่าว ทางจังหวัดตราด กองทัพเรือ อำเภอแหลมงอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.63 โดยในส่วนของกองทัพเรือ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติและวีรกรรมของทหารเรือ ที่ปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล พิธีการที่สำคัญได้จัดให้มีพิธีลอยพวงมาลาในทะเล บริเวณดาดฟ้าท้ายเรือหลวงตากสิน ณ เกาะลิ่ม หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เหตุการณ์ของวีรกรรมของทหารเรือไทยในครั้งนั้น


ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน

Related posts