ยิ่งใหญ่ตระการตา ชลบุรีเปิดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 9 ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ

ยิ่งใหญ่ตระการตา ชลบุรีเปิดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 9 ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ


วันที่ 8 กันยายน 2566 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์”ครั้งที่ 9 โดยมีนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายธนพงศ์ โคตรมณี นายกเทศมนตรีเขาชัจรรย์ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่มีความหลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความประทับใจได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนลับขอบฟ้า นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนพิเศษ เพื่อให้การเดินทางมาท่องเที่ยวมีความหมายยิ่งขึ้น ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่จดจำ รวมทั้งนำเสน่ห์ และความงดงามของวิถีวัฒนธรรม มาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งการจัดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9


สำหรับการจัดงานในปี 2566 นี้ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน โดยในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมประทีปจากชุมชนต่าง ๆ และในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน เวลา 19.00 น. จะเป็นการแสดงโขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “เล่ห์ร้ายอุบายยักษ์” ที่มีนักดนตรี นักพากย์และผู้แสดงรวมกว่า 100 ชีวิต ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ


นายนิติ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีคาดหวังว่าการจัดงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ และปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรีต่อไป# สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.ข่าว”ทั่วไทยรายงาน”

Related posts