ชลบุรี # เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จัดงานมุทิตาจิต ” ด้วยรักและผูกพัน ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ชลบุรี # เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จัดงานมุทิตาจิต ” ด้วยรักและผูกพัน ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

# เวลา 10.30 นาฬิกา วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น2 (อาคารเดิม) สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ ประธานงานแสดงมุทิตาจิต ” ด้วยรักและผูกพัน”แด่ผู้เกษียณอายุราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างประจำหน่วยงานราชการ ประจำปี 2566 ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยมี นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรีและ ปลัดเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาเทศบาล นายตรีทัช ประดิษฐ์วงษ์ รองประธานสภาเทศบาล นายสมชาย ประเสริฐ ประธานที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์)นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานต่างๆข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานจำนวนมาก โดยภายในงานทาง นายกฯไมตรี ประเสริฐ ได้มอบพระพุทธรูป กระเช้าของขวัญและสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นางพูลทรัพย์ บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 2.นางสมปอง สุขเกษม ภารโรง 3.นายประสาน มาละออ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พร้อมกันนี้ทาง นายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองงานต่างๆของสำนักงานเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญ สิ่งของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการมอบช่อดอกกุหลาบสดให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 คนอีกด้วย สำหรับบรรยากาศภายในงาน ทางข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ได้จัดการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างความสนุกสนานอย่างมากให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ได้สร้างความสุขและความปลาบปลื้มใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 คน ประจำปี 2566 เป็นอย่างมากทีเดียว

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว โทร 081 8620247

Related posts