จ.นครนายก : จัดงานสืบสานประเพณีสารทลาว สานสัมพันธ์ ชาติพันธุ์ลาวเวียงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

จ.นครนายก : จัดงานสืบสานประเพณีสารทลาว สานสัมพันธ์ ชาติพันธุ์ลาวเวียงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นลาวเวียง ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาชนลาว ลั่นฆ้องเปิดงานโดยมีนายบรรจง มงคลยง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน


ทั้งนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสารทลาว สานสัมพันธ์ ชาติพันธุ์ลาวเวียง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และสนับสนุนให้คนในพื้นที่ ที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์ ลาวเวียง ในจังหวัดนครนายก และต่างจังหวัด มีกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้งานประเพณีเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดสำนึกรักท้องถิ่น สืบไปสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จึงจัดงานสืบสานประเพณี สารทลาวขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นลาวเวียง ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน

ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของดีวิถีถิ่น และจำหน่ายสินค้าชุมชนตามบูท การแสดงและสาธิตการกวนกระยาสารท ตามจุดกระทะที่กำหนด จำนวน 30 กระทะ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม การกวนกระยาสารท การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น จากจังหวัดนครนายกอาทิ การแสดงดิเกร์ฮูลู การแสดงรำโทนการแสดงรำสาวเชียงขวาง


โดยนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมกวนกระยาสารท และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชมบูท ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาของตีวิถีถิ่นและเยี่ยมชมการกวนกระยาสารท พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสารทลาว สานสัมพันธ์ ชาติพันธุ์ลาวเวียง แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมท้องถิ่น ชมการแสดงรำพื้นถิ่น จากชุมชนลาวเวียงนครนายก ชุด ฮีต 12 คอง 14 และการแสดงพื้นถิ่น ของ ผู้แสดงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรับประทานอาหารโตกกระดัง “กินกลางเว็น” ชมการแสดงรำพื้นถิ่น จากชุมชนลาวเวียง ในบรรยากาศที่อบอุ่น

นพพร ชูทรัพย์ / สุนันทา เชิดผล / รายงาน

Related posts