สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ขอเรียนเชิญร่วมงาน “ชุมพรสังสรรค์ ๖๓”

สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ขอเรียนเชิญร่วมงาน “ชุมพรสังสรรค์ ๖๓”

 


ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓…เวลา ๑๑.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ขอเรียนเชิญร่วมงาน “ชุมพรสังสรรค์ ๖๓” เป็นงานพบประสังสรรค์สมาชิกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ได้ร่วมรับประทานอาหารและรับชมการแสดง พบประสังสรรค์ ร้องเพลง เต้นรำ กับวงดนตรี รับเชิญ กับบรรยากาศ แบบโต๊ะจีน โต๊ะละ ๘ ท่าน โต๊ะธรรมดา ๔,๐๐๐ บาท และวีไอพี ๑๐,๐๐๐ บาท รายได้จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เช่น

ช่วยเหลือการสาธารณะกุศลและการสงเคราะห์ทั่วไป ได้ความสนุกสนานและยังได้ช่วยเหลือการสาธารณะกุศล กับการร่วมงาน”ชุมพรสังสรรค์ ๖๓” ในครั้งนี้ ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร…ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓…เวลา ๑๑.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.
รายละเอียดสอบถามได้ที่ คุณ ลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ สมาคมชาวจังหวัดชุมพร โทร 0900812999

Related posts