อุบลราชธานี-หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชาน

อุบลราชธานี-หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชาน

 

16 ม.ค.63​ นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ตามแผนปฎิบัติงานของจังหวัดในปีงบประมาณ 2563 โดยมีอาสาสมัครแพทย์อาสาสมัคร พอ.สว. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจทางทันตกรรม และอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัดและอำเภอน้ำขุ่น ให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการตัดผม การให้บริการทำหมันสุนัข แมว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือ การรักษาพยายาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการให้คาวมอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงบ้านตาเกา จำนวน 4 ราย


สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 19 ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 50 ปี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สวจังหวัดอุบลราชรานี ได้ออกมาปฏิบัติงานที่อำเภอน้ำขุ่น อย่างต่อเนื่องทุกปี.

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts