ชลบุรี # นายก อบจ.ชลบุรีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม อสม.พานทอง รุ่น3 มี ประธาน อสม.และ อสม.ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # นายก อบจ.ชลบุรีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม อสม.พานทอง รุ่น3 มี ประธาน อสม.และ อสม.ร่วมงานจำนวนมาก

# เวลา 11.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 ณ หอประชุมสำนักงาน อบต.บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพจังหวัดชลบุรี อำเภอพานทอง รุ่น3 มี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัด อบจ.ชลบุรี กล่าวรายงาน

โดยมี นายวินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า ประธาน อสม.อำเภอพานทอง นายวิโรจน์ มุมานะจิตต์ สาธารณสุขอำเภอพานทอง นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายก อบจ.ชลบุรี นายทัตดนัย คุ้มครอง สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพานทอง นายจุลินทร์ พุทธิพิพัฒน์ขจร สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพนัสนิคม ประธาน อสม.อำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ( รพ.สต.) ประธาน อสม.อำเภอศรีราชา ประธาน อสม.และ อสม.ตำบลบ้านเก่า ตำบลบางนาง ตำบลเกาะลอย ตำบลบางหัก ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงษ์ ตำบลโคกขี้หนอน

ตำบลพานทอง ตำบลมาบโป่ง ตำบลหน้าประดู่และตำบลหนองตำลึง เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาพของ อสม.อำเภอพานทองให้มีสุขภาพที่ดีและมีความเข้มแข็งในการทำงานดูแลรักษาสุขภาพประชาชนต่อไป ภายในงานทางนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้มอบใบประกาศ อสม.ให้กับประธาน อสม.ในทุกตำบลของอำเภอพานทอง เพื่อนำไปมอบให้กับ อสม.รุ่นใหม่ อีกทั้งทางนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี กล่าวในที่ประชุมว่า อบจ.ชลบุรีมีโครงการจัดอบรม อสม.รุ่นใหม่ในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี รวม 11 รุ่น

อสม.หรือ หมอชาวบ้าน มีความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขและดูแลเข้าถึงผู้เจ็บป่วยตามหมู่บ้าน นับเป็นกำลังสำคัญเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและมีความใกล้ชิดกีบชาวบ้านอย่างมาก ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.)ทั้ง 118 ในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรีได้โอนมาอยู่ในความดูแลของสำนักงาน อบจ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยจะมีงบประมาณ อบจ.ชลบุรี เข้าไปให้การสนับสนุนและจะมีแพทย์เข้าไปให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย.ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล( รพ.สต.)ทั้ง 118 แห่งในจังหวัดชลบุรี

 

# ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว โทร 081 8620247

 

Related posts