พลเมืองดีแจ้งเบาะแสสื่อมวลชน ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จ.ระยอง

พลเมืองดีแจ้งเบาะแสสื่อมวลชน ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จ.ระยอง

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพลเมืองดี(ขอสงวนชื่อนามสกุล)ว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งเพื่อทำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 เสร็จงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลางาน 450 วัน มูลค่าโครงการ 65.58 ล้านบาท


โดยขอให้สืีอมวลชน และ เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดระยองอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเทศบาลบ้านฉาง ตำรวจตมจังหวัดระยอง ตำรวจสภ. บ้านฉาง ได้ตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับสัมปทานในการว่าจ้าง จากกองทัพเรือว่า 1.ในเรื่องเรือดูดทรายจำนวนหลายลำ ที่ขณะนี้นำไปดูดทราย ในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ นั้น มีการได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือไม่ 2.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ออกใบอนุญาตให้มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ในการประกอบการขุด-ขนย้ายทรายหรือไม่อย่างไร

3. บริษัทรับเหมาฯ ได้มีการขออนุญาตในการขุดขนย้ายทราย กับเทศบาลหรืออบต. หรือไม่ เพราะตามระเบียบกฎหมายใหม่ ในการขุดดินขนย้ายดินหรือทรายนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการขออนุญาตจาก เทศบาลหรืออบต. 4.แรงงานที่ใช้ภายในโครงการ มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตในการทำงาน ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตร.ตม.ระยองและตร.สภ. บ้านฉาง

Related posts