“ประชุม(PAC) อช.เขาแหลมหญ้า”

อช.เขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา(PAC) ครั้งที่ 2/2567 และเตรียมคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะครบวาระในวันทื่ 22 กรกฏาคม 2567

 

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมเขาแหลมหญ้า อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายรัตน์ สังข์สุวรรณ อัยการอาวุโส เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (PAC) ครั้งที่ 2/2567 มีนายนิทัศน์ นุ่นสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด นายวัชรพล สารสอน ผอ.ททท.สนง.ระยอง นายยานยนต์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกสมาคมเรือนำเที่ยวเกาะเสม็ด นายสุภัทร์ แกล้วกล้า กรรมการบริษัท โสธร ปริ้นเซส จำกัด

นายพิศนุ เขมะพรรค์ ตัวแทนผู้ประกอบการเกาะเสม็ด นายพรชัย สุนทรเวชพงษ์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง นางสาวจันทร์จิรา สังข์สุวรรณ์ นายกสมาคมคนรักษ์เสม็ด นายสุธน สังข์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเกาะเสม็ด นายสมชาติ หมึกทอง บก.หนังสื่อพิมพ์ตะวันเดลี่ นายธีรวัฒน์ อินทิพันธ์ บก.หนังสือพิมพ์เพื่อปวงชน นายเดชา สุวรรณสาร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนระยอง ผู้แทนตำรวจ สภ.เพ ผู้แทนตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทน สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยนายรัตน์ สังข์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1/2567) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 จากนั้นได้มอบหมายให้นายนิทัศน์ นุ่นสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ดำเนินการรายงานการประชุมในหัวข้อต่างๆ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมหาข้อสรุปเพื่อทำบันทึกต่อไป

นายนิทัศน์ นุ่นสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและเงินรายได้ของอุทยานในช่วงที่ผ่านมา การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดการภูมิทัศน์ การปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดตกปลาในเขตอุทยาน แต่ยังคงอนุญาติชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้ การทำแผนขับเคลื่อนการใช้รถพลังงานไฟฟ้าบนเกาะเสม็ด การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนเกาะเสม็ด 3 สายของ อบต.เพ

การเสนอให้อุทยานฯใช้ระบบ E-Ticket เก็บค่าทำเนียมแทนเงินสดเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว การปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะ และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (PAC) แล้วสรุปผลการประชุมเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมครั้งต่อไป

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts