ชลบุรี # คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและป้อนน้ำให้ EEC ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี # คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและป้อนน้ำให้ EEC ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี

 

# เวลา 10.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมคลองหลวง2 สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายประมวล เอมเปีย (นักสู้คลองหลวง)คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ปัญหาภัยแล้ง น้ำขาดแคลน ฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและรองรับ EEC ครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ( ทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี)

นายมนตรี สีหมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยนายประมวล เอมเปีย ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำ 14 แห่ง แต่มีน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของเกษตรกร ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก จังหวัดชลบุรียังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกมาก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำขาดแคลน และ ป้อนน้ำโครงการ EEC ครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ภาษีของจังหวัดชลบุรีที่ได้มีการจัดเก็บเป็นอันดับต้นๆของประเทศในแต่ละปีได้มีการนำเอาไปช่วยเหลือประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรในปัจจุบันบรรจุน้ำได้ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถบรรจุน้ำได้เพิ่มอีก 190-200 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขน้ำไม่เพียงพอในชลบุรี แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯจะมีน้ำเพียงพอได้นั้นมีความจำเป็นจะต้องขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้ลึกลงไปอีก ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจะสามารถป้อนน้ำให้กับ EEC และ ส่งน้ำไปให้อ่างเก็บน้ำบางพระได้อีกด้วย

โดยทางนายมนตรี สีหมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ ถ้าได้มีการขุดลอกอ่างฯ จะได้น้ำเพิ่มขึ้น 190 – 200 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี จะเอื้อมประโยชน์ให้กับเกษตรกรนับแสนกว่าไร่ และบริเวณพื้นที่ด้านบนของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯที่น้ำท่วมไม่ถึงก็จะมีน้ำใช้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้มีน้ำผลิตประปา รวมถึงช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า และสามารถป้อนน้ำให้ EEC ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ฯลฯ ทางด้านนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เห็นดีด้วยกับการเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ เพราะน้ำคือหัวใจของเกษตรกรและก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนทั่วไป งบประมาณของกรมชลประทานไม่ควรจะไปทำอะไรที่ทับซ้อนกัน ควรที่จะต้องมีการเอางบประมาณลงมาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ควรจะไปตั้งงบประมาณเพื่อผู้รับเหมา ผมจะได้มีการนำเอาเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ ที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ได้มีการนำเอาไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและส่วนรวมอย่างแท้จริง

 

# ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว โทร 081 8620247

Related posts