“ผู้ใหญ่ปิง”ทำบุญเลี้ยงพระเพลที่วัดเขาตะแบกพร้อมทั้งแจกข้าวสาร200ถุงแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

“ผู้ใหญ่ปิง”ทำบุญเลี้ยงพระเพลที่วัดเขาตะแบกพร้อมทั้งแจกข้าวสาร200ถุงแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

 


เมื่อเวลา10.30น.(13มีนาคม2567) ที่วัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช (ปิง)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา พร้อมครอบครัวได้ทำบุญเลี้ยงภัตราหารเพลแด่พระภิกษุภายในวัดเขาตะแบกในโอกาสครบรอบวันเกิด ปี ท่ามกลางกรรมการชุมชนเขาชี-เขาตะแบก กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่4ตำบลหนองขาม เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบวันเกิดของผู้ใหญ่ปิงในครั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญครบรอบวันเกิดได้นำข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน 200ถุงมาแจกแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่มารับแจกข้าวสารในโอกาสครบรอบวันเกิดของผู้ใหญ่ปิงในครั้งนี้

Related posts