สาดน้ำสงกรานต์วันไหลศรีราชากันแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานของวัยรุ่นหนุ่มสาวรวมถึงเด็ก

สาดน้ำสงกรานต์วันไหลศรีราชากันแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานของวัยรุ่นหนุ่มสาวรวมถึงเด็ก

 

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (17 เม.ย.67) ในพื้นที่อำเภอศรีราชา บรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวรวมถึงเด็ก ต่างพากันออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ วันไหลศรีราชากันโดยบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก มีการเปิดเพลง ติดตั้งเครื่องเสียง เล่นสาดน้ำ ประแป้งกัน ซึ่งเป็นการเล่นน้ำตามริมถนน ในพื้นที่ศรีราชากับขบวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านไปมา


ขณะที่พื้นที่ศรีราชาสภาพอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน ประชาชนที่เล่นน้ำ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศร้อนอบอ้าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์กลุ่มเด็กๆ จะออกมาเล่นสาดน้ำกัน เพื่อบรรเทาอากาศที่ร้อน พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นช่วงหยุดยาวของหน่วยงานต่างๆ ทำให้เครือญาติได้กลับมายังภูมิลำเนา จึงได้ออกมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานกับครอบครัวและลูกหลาน โดยกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่บ้านอยู่ติดถนนได้นำภาชนะบรรจุน้ำ รวมทั้งสายยางต่อน้ำจากก๊อกในบ้านมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ กับผู้ที่สัญจรไปมา

ในขณะเดียวกันผู้ที่อยู่นอกเมืองหรือมีบ้านไม่ได้อยู่ติดถนนได้นำภาชนะบรรจุน้ำขึ้นท้ายรถปิกอัพออกตระเวนเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานต์ นอกจากนี้ วัยรุ่นชายหญิงบางส่วนยังใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะออกตระเวนเล่นน้ำสงกรานต์ ตามถนน โดยรถยนต์บางคันได้มีการเปิดเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน ใส่เสื้อสีสันลายดอกต่างๆ เพื่อให้เข้าบรรยากาศในการสาดน้ำสงกรานต์วันไหลศรีราชาเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม การเล่นสาดน้ำ ของเด็กๆ ที่นิยมสาดน้ำกันบริเวณข้างถนนซึ่งมีผู้ใหญ่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้มีการเตือนไม่ให้สาดน้ำใส่รถยนต์มากกว่าสาดน้ำใส่รถจักรยานยนต์เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรืออย่าสาดน้ำใส่คนที่ไม่อนุญาตให้สาด หรือปะแป้งเนื่องจากเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หรืออาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง และในเวลา 14.00น .ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดวันสงกรานต์และวันไหลศรีราชา ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และของไทยให้สืบทอดตลอดไป และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม รวมเป็นการประสานสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ หลังจากนั้นได้แห่ขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลวงพ่อผิว หลวงพ่อทันใจ และ ท่านเจ้าพระยาสุรศักด์มนตรี ออกจากเทศบาลแห่รอบเมืองศรีราชาเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ โดยมีประชาชนตลอดเส้นทางร่วมกันสรงน้ำจำนวนมาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

Related posts