‘คพรฟ.มอบทุนการศึกษา’

กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า จ.ระยอง 2 มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนใน 2 อำเภอ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 555,000 บาท

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 มิ.ย.67 ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาใน 2 อำเภอ 4 ตำบล ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ประกอบด้วย อ.บ้านค่าย มี ต.หนองตะพาน ต.หนองละลอก และ อ.นิคมพัฒนา มี ต.นิคมพัฒนา และ ต.มาบข่า จำนวน 129 ทุน

 

   

รวมเป็นเงิน 555,000 บาท แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 65 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น จำนวน 20 ทุนๆ ละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 ทุนๆ ละ 5,000 ทุน ระดับ ปวช. จำนวน 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุนๆ ละ 7,000 บาท และระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 8,000 บาท โดยมีนายทศพล บวรโมทย์ นอภ.บ้านค่าย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายประทีป จุฬาเลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ร่วมมอบฯ

   

ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 หรือ คพรฟ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว อีกทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจ มุ่งมั่นในการศึกษา จึงมีนโยบายสนับสนุน และช่วยเหลือในรูปแบบของทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts