รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2

 

วันนี้ (25 ม.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบนพื้นที่สูง ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง หมู่ 6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

นายจุติ กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้าน ทรงทราบว่ามีอาคารสภาพไม่แข็งแรง คับแคบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู พร้อมทั้งพระราชทานนามโรงเรียนดังกล่าว โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน

ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวบ้านบนพื้นที่สูงที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ยังได้พบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน แม่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมยังได้มอบความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้แก่ มอบทุนการศึกษาเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 79 ราย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเกษตร ยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ยังร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและครู และให้การสนับสนุนในการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและห้องพักครูอีกด้วย

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งอาสาสมัครไทยและต่างประเทศในการเพิ่มทักษะชีวิต การเรียนและภาษา ให้แก่เด็ก อีกทั้งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของราษฎรพื้นที่สูง เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้หากทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลเอาใจใส่ ตนเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำจะหายไป แล้วจะสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน

Related posts