สืบสานประเพณีชักพระ มรดกภูมิปัญญาด้านศาสนพิธีและความเชื่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สืบสานประเพณีชักพระ มรดกภูมิปัญญาด้านศาสนพิธีและความเชื่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

นายศักดา เนียมถนอม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตภาษีเจริญ ร่วมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ชุมชน พร้อมทั้งประชาชนย่านใก้ลเคียง และผู้บริหารบริษัท ดับเบิ้ลยูทู จำกัด ร่วมกิจกรรม ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ

สำหรับงานประเพณีชักพระ เป็นประเพณีที่เกิดจากความศรัทธา ความเชื่อ ว่าเมื่อชักพระแล้วน้ำท่าจะดี อุดมสมบูรณ์ ปราศจากเพศภัยทั้งปวงพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน แม้ยามเกิดสงครามโลกก็มิได้เว้น ขบวนชักพระก็มิได้รับอันตรายใดๆ จากสงครามแม้แต่น้อย เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป การจัดงานประเพณีชักพระหรือในปัจจุบันเรียกว่างานแห่พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งในขบวนเรือจะตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด มีการละเล่นต่างๆ เช่น หัวล้านชนกัน กลองยาว ปี่พาทย์มอญ เป็นต้น ในสมัยก่อนบริเวณหน้าวัดจะมีการแข่งเรือพาย มีการแข่งมวยตับจาก มวยทะเล เป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง การชักพระตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พ.ย. 62 โดยวันที่ 12 พ.ย.62 มีพิธีบวงสรวงบูชาเทพ และอดีตพระมหากษัตริย์ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่พระมณฑป ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสรงน้ำ จากนั้นวันที่ 13 พ.ย.62 เปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จนถึงเวลา 08.00 น. และในเวลา 08.30 น. ขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางทางน้ำจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ไปยังวัดไก่เตี้ย (ปัจจุบันสำนักงานเขตตลิ่งชัน) โดยใช้เส้นทางคลองด่าน ผ่านคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระ และสิ้นสุดที่วัดไก่เตี้ย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) สำหรับเที่ยวกลับ ในเวลา 13.00 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางจากวัดไก่เตี้ย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) ไปตามคลองบางกอกน้อย ออกแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวเข้าคลองบางกอกใหญ่ แล้ววกเข้าคลองด่าน กลับสู่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ โดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณริมคลองตามเส้นทางที่ขบวนเรือผ่าน จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี และการปาฐกถาธรรม ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ 14 พ.ย.62 พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานผู้ชนะการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ พร้อมกับเปิดให้ประชาชนสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา เป็นพุทธบูชา ก่อนอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุสู่ที่ประดิษฐานเดิม ในเวลา 19.00 น.

อนึ่ง ก่อนที่จะชักพระทุกครั้ง จะมีพิธีนับพระธาตุก่อน ซึ่งในปีนี้ พระธาตุเสด็จ 45 พระองค์ พระสาวก 29 พระองค์ ซึ่งแต่ละปีจำนวนพระธาตุและพระสาวกจะมีจำนวนไม่เท่ากัน

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts