ผบ.กรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ (ชมคลิป)

ผบ.กรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uBBu310at8w[/embedyt]

 

วันนี้ 14 พ.ย.62 นาวาเอกจักรกฤษณ์ สัมภวะผล ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นาวาเอกพิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจน กำลังพลในสังกัดแถวให้ต้อนรับ ณ หน้ากองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วย และตรวจความพร้อมกำลังพลของ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัยในวันนี้

เนื่องจากกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบเป็นกำลังพลในสังกัดกรมรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้ฝากการปกครอง การบังคับบัญชาทางสายงานด้านยุทธการไว้กับฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นส่วนแยกของกรมรักษาความปลอดภัยในการมารักษาความปลอดภัย ให้กับกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและหน่วยขึ้นตรง อีกทั้งมีภารกิจสำคัญในการถวายความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ บุคคลสำคัญ สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบหรือเขตความปลอดภัยทางทหาร


นาวาเอกจักรกฤษณ์ สัมภวะผล กล่าวว่า กำลังพลที่มาสังกัดในฐานทัพเรือสัตหีบมีหลายกองร้อยซึ่งและกองร้อยจะได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงในเขตฐานส่งกำลังบำรุงตราด จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ มีการสับเปลี่ยนกำลังพลกันตามวงรอบเป็นประจำทุกปี การมาเยี่ยมหน่วยก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ มอบนโยบายที่ได้รับมาจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงสู่ระดับผู้ปฎิบัติ การรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของหน่วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts