สงขลา-คณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟิตจัด ตรวจสอบทุกโรงงานที่มีการร้องจากประชาชน

สงขลา-คณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟิตจัด ตรวจสอบทุกโรงงานที่มีการร้องจากประชาชน

 

นายเดชอิศม์ ขาวทอง ผู้แทนราษฎรเขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ 6 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ว่ามีน้ำเน่าเสียในลำคลองสายยู ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก ตั้งอยู่ติดกับลำคลองที่มีน้ำเน่าเสีย โดยหลังรับแจ้งได้ให้คณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งของจังหวัดสงขลา ลงไปตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง อ.สิงหนคร ตัวแทนท้องที่ ท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชน และผู้ช่วยดำเนินการ สส.เขต 5 และอื่นๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก ตัวแทนเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ซีเวลโปรเซ่นฟู้ด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่น้ำเน่าเสียอย่างดี


ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพบว่า โรงงานแห่งนี้ได้ทำการตากตะกอนจากบ่อน้ำเสียใกล้กับริมคลองสายยู และบ่อพักน้ำเสียก็อยู่ใกล้กับคันคลอง ซึ่งเป็นคลองที่ชลประทานขุดขึ้น แต่ในเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่า โรงงานแห่งนี้ปล่อยน้ำเสีย แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า ตะกอนจากบ่อบำบัด ที่โรงงานนำมาตากเพื่อทำปุ๋ยอาจจะไหลลงลำคลองด้านที่ติดกับโรงงาน

ซึ่งพบว่าเป็นบริเวณที่มีน้ำเสีย จึงขอความร่วมมือจากโรงงาน ให้ทำหลังคาตากตะกอน ให้โรงงานตรวจสอบคันบ่อบำบัด เสริมหิน และทราย เพื่อให้แข็งแรง อย่าให้มีการไหลซึมของน้ำเสียลงในลำคลอง และขอความร่วมมือกับโรงงาน ให้เก็บวัชพืชในคลองหลังโรงงานและเติมอ๊อกซิเย่นลงในน้ำ เพื่อปรับสภาพของน้ำ ซึ่งทางโรงงานพร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์


ในส่วนของการนำน้ำเสีย ที่พบในลำคลองหลังโรงงานไปทำการตรวจสอบ เพื่อหาสิ่งผิดปกติที่ทำให้น้ำเสียนั้น ต้องใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์เช่นกันจึงจะทราบผล ซึ่งคณะกรรมการจะได้เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบความคืบหน้า และ ตรวจน้ำในลำคลองอีกครั้ง ซึ่งในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ ได้ทำความเข้าใจกับโรงงานทุกแห่ง ที่มีประชาชนร้องเรียนมาเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานเองก็ได้ประโยชน์ เพราะเมื่อตรวจสอบแล้ว

โรงงานไม่ได้ปล่อยน้ำเสีย หรือเป็นผู้ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนกับโรงงานก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยท้ายสุข สส.เดชอิศม์ หรือ”นายกชาย”กล่าวว่า พวกเราพยายามประนีประนอมกับทุกโรงงาน ให้คิดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม เราอยากให้โรงงานอยู่กับพี่น้องของเราไปนานๆ เพราะโรงงานอยู่ได้ประชาชนก็อยู่ได้ สิ่งไหนไม่เป็นที่ประจักษ์ว่าโรงงานทำผิด เราก็อย่าพูดให้เขาเสียหาย และต้องปกป้องเขาด้วย เรากับโรงงานคือผู้ที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกปล่อยปละมาเป็นเวลานาน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts