พิจิตร​-พระสงฆ์เมืองพิจิตรออกเยี่ยมเยียนสงเคราะห์ช่วยผู้ป่วย-คนแก่-คนพิการถือเป็นงานกิจของสงฆ์ (ชมคลิป)

พิจิตร​-พระสงฆ์เมืองพิจิตรออกเยี่ยมเยียนสงเคราะห์ช่วยผู้ป่วย-คนแก่-คนพิการถือเป็นงานกิจของสงฆ์

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C4O1YR0bqwM[/embedyt]

วันที่ 15 พ.ย. 2562 พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย พระครูพิพิธธรรมเวทย์ เจ้าอาวาสวัดฆะมัง , นายมนูญ ดิษเสถียร นายก อบต.หัวดง , นายบรรเทิง ศรีนาก อายุ 65 ปี ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินไปมอบให้กับผู้สูงอายุ คนแก่ คนพิการ ที่ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือมีฐานะยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านั้น

พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร กล่าวว่า…กิจของสงฆ์มีด้วยกัน 6 ด้าน คือ 1. งานปกครองตามพระธรรมวินัย ตามกฎหมาย ในวงอาณาเขตวัด และพื้นที่ของวัดให้มีความสงบร่มเย็น 2. งานการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับพระสงฆ์ทั้งทางโลกและทางธรรม 3. งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนครองตนอยู่ในศีลธรรม 4. งานสาธารณูปการ คือการ พัฒนาอาณาบริเวณของวัด 5. งานศึกษาสงเคราะห์ เช่น การให้ความรู้ การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนและสถานศึกษา 6. งานสาธรณสงเคราะห์ในการช่วยเหลือญาติธรรม หรือ คนแก่ คนพิการ รวมถึงการช่วยชุมชนโรงพยาบาล ฯลฯ ก็ล้วนเป็นงาน เป็นกิจของสงฆ์ ด้วยเช่นกัน

พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่พบเห็นคือผู้ป่วยและคนที่ดูแลมีฐานะยากจนไม่มีอาชีพที่มั่นคง ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่มีงบประมาณหรือมีบุคลากรให้ช่วยไปฝึกสอนการทำอาชีพหรืองานอาชีพที่บ้านให้กับคนแก่ คนพิการ หรือ ญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นเพื่อจะได้มีรายรับ มีรายได้ ที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานมิใช่จ้องแต่จะรอรับบริจาคหรือเงินของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว

สำหรับบรรยากาศในการทำกิจกรรมตามโครงการบวร – รัฐ ร่วมใจในการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดกำลังใจที่จะสู้ต่อโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการที่ผู้สูงอายุได้พบ ได้พูด ได้คุย ได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย มีรอยยิ้มและมีความสุข สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีต่อเนื่องเช่นนี้ประจำเดือนละ 1 ครั้ง ที่พระสงฆ์ของเมืองพิจิตรจะรวบรวมสิ่งของบริจาค จากผู้ใจบุญ นำไปมอบและส่งต่อให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นผู้ยากไร้ ยากลำบาก ต่อไปอีกด้วย

ท่านใดที่มีจิตอันเป็นกุศล อยากร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยบุคคลเหล่านี้สามารถร่วมเดินทางไปกับคณะสงฆ์เมืองพิจิตรได้ ซึ่งเดือนต่อไปจะไปแห่งใดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจพิจิตรทันข่าว

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts