ชลบุรี​-สุพจน์โตพานิช(อู๊ด)มุมอร่อย กรรมการบริหารบริษัทมุมอร่อยประธานที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวชลบุรีพร้อมครอบครัวร่วมทอดกฐินสามัคคีกับสมาคม​นักข่าว​ชลบุรี  

ชลบุรี​-สุพจน์โตพานิช(อู๊ด)มุมอร่อย กรรมการบริหารบริษัทมุมอร่อยประธานที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวชลบุรีพร้อมครอบครัวร่วมทอดกฐินสามัคคีกับสมาคม​นักข่าว​ชลบุรี

 

โดย นาย ณพล (สัมภาษณ์)บริบูรณ์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี สายจังหวัดชลบุรี ได้เงินเข้าวัด 415.177 (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)โดยมี พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีร่วมทอดกฐินสามัคคีณ.วัดหนองวัวดำ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 พฤจิกายน 2562ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวชลบุรี และชาวบ้านหนองวัวดำ ต.โกสัมพีนคร พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดหนองวัวดำ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

 

 

เนื่องจากศาลาการเปรียญของวัดมีความชำรุดทรุดโสรมตามการเวลาและไม่มาตรฐาน ทางวัดและคณะกรรมการชาวบ้าน จึงประชุม สร้างขึ้นมาใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบยกพื้นชั้นเดียว เพื่อใช้ในการบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและได้ดำเนินการมานานถึง 8 ปี ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงช่วงเทคาน-เทฝ้า และมุงหลังคา ซึ่งทางวัดต้องใช้กำลังทรัพย์เป็นจำนวนมาก

โดยนายณพล(สัมภาษณ์)บริบูรณ์ นายกสมาคมฯและผู้สื่อข่าวพิเศษช่อง 7 HD ประจำจังหวัดชลบุรี และ ผู้อำนวยการ ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองวัวดำ ต.โกสัมพี มาร่วมทอดกฐินสามัคคี หลายหมู่บ้านได้จัดเป็นกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนมุงกระเบื้องศาลาการเปรียญ”โดยมีผู้ร่วมทำบุญมาหลายท่านเช่น เช่นคุณส่วน พนมวัฒนากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และประธานอุทยานหินล้านปีและฟาร์จรเข้พัทยา บริจาคเงิน 50.000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

คุณสุพจน์ (อู๊ด)โตพานิช จากบริษัท #มุมอร่อย #ร่วมทำบุญ 50.000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)และตั้งโรงทานให้ทางวัดอีกด้วยและผู้ใหญ่จิรศักดิ์ สินธุ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.ชลบุรี และ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวชลบุรี และ ศักดิ์ดา ศักดิ์ประศาสนร์ (ต้นแอร์ )สมาชิกสมาคมนักข่าวชลบุรี และขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีร่วมทำบุญทุกๆท่านครับ โดยมีพระครูสุวรรณวชิรสุนทร เจ้าอาวาส(เจ้าคณะตำบลโกสัมพี)และชาวบ้านมาร่วมทอดกฐินสามัคคีอีกหลายหมู่บ้านทำให้อิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้า

สำภาษณ์​ บริบูรณ์​ รายงาน

Related posts