แม่ฮ่องสอน​-งานในเงาครั้งที่ 1 อบต.แม่สวด จัดมหกรรมของดีชุมชนท้องถิ่น เทศกาลเยือนแผ่นดินรอยต่อสามจังหวัดชายแดนตะวันตก (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน​-งานในเงาครั้งที่ 1 อบต.แม่สวด จัดมหกรรมของดีชุมชนท้องถิ่น เทศกาลเยือนแผ่นดินรอยต่อสามจังหวัดชายแดนตะวันตก

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J2qAVfkoaGk[/embedyt]

ณ อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด มหากรรมของดีชุมชชนทอ้งถิ่นเทษกาลเยือนแผ่นดิน รอยต่อสามจังหวัดชายแดนตะวันตก ครั้งที่ 1 โดย นายเจแฮ พิมพ์วรรณธนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ได้ร่วมกับ คาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน

ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ โรงเรียน อุทยานแห่งชาติแม่เงา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ตลอดจนหน่วยงานภาควิชาการ เครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อนำเสนอทุนและศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่สวด โดยเฉพาะด้านธรรมชาติของแม่น้ำเงา ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งในงานมีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ เช่น

การวิจัยแม่สวดโมเดล งานวิจัยเศรษฐกิจฐานราก สู่การสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ผ่านทรัพยากรบุก งานวิจัยปลาแม่น้ำเงา รวมถึงกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายการเยื่ยมชมธรรมชาติและล่องแพแม่น้ำเงา ซึ่งภายในงานจะเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของแต่ละหมู่บ้าน ชิมอาหารท้องถิ่น การแสดงแสงสีเสียงสื่อวัฒนธรรม ตอน ภารวะแผ่นดิน ผืนป่าและสายน้ำ ฟื้นจิตวิญญาณ “ปเกอญอ” และ ชมคอนเสริต “วิญญาณป่า” จาก ศิลปินลูกหลานปเกอญอและเครือข่ายในเงา ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2562

ถาวร / สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts