แสดงความยินดีเลขานุการ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

แสดงความยินดีเลขานุการ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

 


เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 พลเรือโท เชษ ฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.ปรมน.ทร.) พร้อมด้วย นายสุรชัย ปานน้อย ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารด้านภัยพิบัติ Thai PBS เข้าพบ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุ การรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร


ภาพ/ข่าว ปชส.สนง.ปรมน.ทร.
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน

Related posts