ศูนย์ข่าวมุกดาหาร# อำเภอหนองสูงจัดกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ช่วยเหลือเกษตรกร ยากจน ลดต้นทุนการทำนา (ลงแขกเกี่ยวข้าว)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร# อำเภอหนองสูงจัดกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ช่วยเหลือเกษตรกร ยากจน ลดต้นทุนการทำนา (ลงแขกเกี่ยวข้าว)

 


เมื่อวันนี้ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นาย สุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง นำข้าราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสาพระราช 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประมาณ 76 คน ช่วยเกี่ยวข้าวในแปลงนาของ นาย โอกาส แสนโคตร อายุ 80 ปี ซึ่งเป็นชาว หมู่ที่ 2 บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 3 ไร่ และส่วนใหญ่เป็น ข้าวเหนียว กข. จนแล้วเสร็จในวันเดียวกัน

สำหรับการจัด กิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวข้าว และลดความเสียหายของผลผลิตที่อาจเกิดขึ้น จากการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันเริ่มเลือนหายไปให้คงอยู่สืบไป.


**************************************
////// เดวิด มุกดาหาร รายงาน ///// T-092-5259-777

Related posts