เมืองพัทยาจับมือ 4 หน่วยงาน บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน

เมืองพัทยาจับมือ 4 หน่วยงาน บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน

 


นายบรรลือ กุลวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครง การอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ สารสำหรับประชาชน” ร่วมกับ ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ตรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวนนงนุชพัทยา Mr.Klaus Jurgen Vice President ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา และนางสาวนงนุช ปานทุบวร ผู้บริหารโรงเรียนรักษ์ภาษาจีน LCS


โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชนเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้ดี

Exif_JPEG_420

รวมทั้งเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนมาก เมื่อวานที่ผ่านมา

Exif_JPEG_420

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว PRPATTAYA

Related posts