กระบี่-สูงที่สุดในภาคใต้ นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา แห่เที่ยวชมพระมหาธาตุเจดีย์วัดวัดมหาธาตุวชิรมงคล( บางโทง) (ชมคลิป)

กระบี่-สูงที่สุดในภาคใต้ นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา แห่เที่ยวชมพระมหาธาตุเจดีย์วัดวัดมหาธาตุวชิรมงคล( บางโทง)

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QCFAsEAYe4U[/embedyt]

 

นายศุภชัย เทียนแพ ( ประชาชนจิตอาสา ) อยู่บ้านเลขที่ 42/11 หมู่ 7 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ กล่าวถึงความเป็นมาของวัดมหาธาตุวชิรมงคลว่า วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 มีพื้นที่ 117 ไร่ โดยมีพระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามวัดบางโทงให้ใหม่ เป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” พร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “มวก” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ


สำหรับการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีขนาดความกว้างของพระมหาธาตุเจดีย์กว้าง 50 เมตร สูง 95 เมตร บนยอดสุดของพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นทองคำแท้หนัก 22 กิโลกรัม พร้อมบรรจุพระสารีริกธาตุ แล้วเขียนชื่อพระมหากษัตริย์เป็นภาษาไทยไว้บนยอดสุดของพระมหาธาตุเจดีย์ ส่วนด้านหน้าพระมหา 5 เจดีย์ประดิษฐานตราสัญลักษณ์นามาภิไธยย่อ มวก.พระอิสริยศของพระองค์ ณ.ขณะนั้นก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ส่วนภายในมีพระประธานคือพระพุทธเมตตา

ซึ่งทำด้วยหยกขาว นำเข้ามาจากประเทศพม่า มหาธาตุที่วัดแห่งนี้ทรงพุทธคยา จำลองมาจากอินเดีย มีความสูงสูงที่สุดในภาคใต้ ส่วนรอบระเบียง ประดิษฐานพระเถระ สำหรับพระเถระ มีทั้งหมด 1250 รูป แต่ที่ได้ประดิษฐานไว้ภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคลแห่งนี้ จำนวน 176 รูป โดยเลือกรูปที่สำคัญนำมาประดิษฐานไว้ ซึ่งในพระเถระแต่ละรูปที่นี่ ได้มีการติดคิวอาร์โค้ดไว้ เมื่อเราสแกนคิวอาร์โค้ดก็จะรู้ประวัติของพระเถระอย่างสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นวัดที่ทันสมัย ส่วนประตูด้านบนมีพระพรหมสี่หน้า ซึ่งอยู่ทั้ง 4 ทิศของพระมหาธาตุเจดีย์ส่วนด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ ประดิษฐานเสาอโศกด้านบนเป็นรูปสิงโต ทำด้วยหินทราย ซึ่งสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจะสร้างเสาอโศกไว้ โดยที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลมีจำนวน 8 ต้น ทั่วโลกมี 700 กว่าต้น สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 750 ล้านบาท


ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชิรมงคล ถือเป็นหนึ่งในสถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ที่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ชาวพุทธ ศาสนิกชน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชื่นชมพระธาตุแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย ไม่มีการจัดเก็บค่าเยี่ยมชมสำหรับคนไทยส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเก็บค่าเข้าชมจำนวน 50 บาท ต่อคน บริเวณภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่างาม ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ต่างเดินทางแวะเวียนสักการะบูชา สถานแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายในแต่ละวันมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 3000 คน นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และตกแต่งด้วยลายกนก ลายไทยอ่อนช้อยสวยงามเป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts