สุโขทัย​-ศรีสัชนาลัยจัดใหญ่งานวิ่งRun For Aging เพื่อผู้สูงอายุ

สุโขทัย​-ศรีสัชนาลัยจัดใหญ่งานวิ่งRun For Aging เพื่อผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมการวิ่งผู้สูงอายุ จัดขึ้นเนื่องจากคณะผู้บริหารฯเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้พิจารณาเห็นว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และในเขตตำบลท่าชัย – ตำบลศรีสัชนาลัย มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากต่อเนื่อง สมควรในการเพิ่มกิจกรรมและแผนงานรองรับประชากรผู้สูงวัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จึงได้ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งกำหนดจัดในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับช่วงงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 พอดี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) เพื่อนำไปปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านเมืองเก่าหมู่ 3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จากเดิมเป็นอาคารเรียนเก่าของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ให้เป็นสถานที่ที่พร้อมรองรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ อันประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การทำกิจกรรมสันทนาการ การประคบรักษาโรค การออกกำลังกาย กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพในภาวะสูงวัย และนำไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ทั้ง2ตำบลในพื้นที่ ทั้งต.ท่าชัย ต.ศรีสัชนาลัย

 


การวิ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ระยะ 3.5 กิโลเมตร ราคา 300 บาท
ประเภทที่ 2 ระยะ 5 กิโลเมตร ราคา 350 บาท ประเภทที่ 3 ระยะ 10 กิโลเมตร ราคา 450 บาท
ประเภทที่ 4 VIP ราคา 1,000 บาท(ได้เสื้อ เหรียญ และโล่) สถานที่จัด : ปล่อยตัวนักกีฬา/เส้นชัย คือ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 หมู่ 5 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
สำหรับคนที่พลาดสมัครในการวิ่งครั้งนี้ที่ผ่านมา สามารถมาซื้อเสื้อที่ระลึกและร่วมกิจกรรมได้ที่หน้างานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจเดิน-วิ่ง @ศรีสัชนาลัย Run for Aging ติดต่อสอบถาม สั่งจองได้ทางเพจ หรือ โทร098-8012332 , 084-9849561 , 095-3363456

Related posts