อุบลฯ​ เปิดประชุมร่าง MOU เมืองคู่มิตรอุบลราชธานีไทย​ และจังหวัดกวางตรีเวียดนาม อย่างเป็นทางการ

อุบลฯ​ เปิดประชุมร่าง MOU เมืองคู่มิตรอุบลราชธานีไทย​ และจังหวัดกวางตรีเวียดนาม อย่างเป็นทางการ

 


วันนี้ 22 พฤศจิกายน2562​ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วยท่านเหงียน ดึ๊ก จิ๋น คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปิดประชุมแล กเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)และจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมร่วมและรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสนอเนื้อหาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเพณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดกวางตรี ของเวียดนามส่งผลให้เกิดการเจรจาร่างข้อตกลง​ MOU​ เมืองคู่มิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts