ชลบุรี จัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 (ชมคลิป)

ชลบุรี จัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uqZoiqbMBYE[/embedyt]

 

ที่ บริเวณสวนสาธารณะตำหนักน้ำ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ” โดยมีนายเสรี เจตสุคนธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณา โปรดให้จัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดชลบุรี ณ สวนสาธารณะตำหนักน้ำ อำเภอเมืองชลบุรี และถนนเลียบชายทะเล จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง ณ สนามกีฬากลางจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ณ หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จุดขมวิวเขาค้อ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สนามกีฬากลางจังหวัด จังหวัดหนองคาย ณ ลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 10 จังหวัด ทั้งสิ้น 29,704 คน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนาการรักษาช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ให้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาโรคมะเร็งรวมถึงโรคทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน


การแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดชลบุรี มีผู้สมัครจำนวน 1,557 คน แบ่งประเภท ดังนี้ ประเภท Fun Run 2 กิโลเมตร จำนวน 42 คน และ 5 กิโลเมตร จำนวน 570 คน ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขัน ประเภทMini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 607 คน แบ่งประเภทการแข่งขันชาย/หญิง 5 กลุ่มอายุได้แก่อายุไม่เกิน 29 ปี/30-39ปี/40-49ปี/50-59ปี และ60ปีขึ้นไป ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชายและหญิง ได้รับถ้วยพระราชทาน ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี/30-39ปี/40-49ปี/50-59ปี และ60ปีขึ้นไป ได้รับโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์

ประเภทHalf Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร จำนวน 327 คน แบ่งประเภทการแข่งขันชาย/หญิง 5 กลุ่มอายุได้แก่ อายุไม่เกิน 29 ปี/30-39ปี/40-49ปี/50-59ปี และ60ปีขึ้นไป ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชายและหญิง ได้รับถ้วยพระราชทาน ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี/30-39ปี/40-49ปี/50-59ปี และ60ปีขึ้นไป ได้รับโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประเภท VIP วิ่งได้ทุกระยะ ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขัน จำนวน 11 คนสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกประเภทจะได้รับเหรียญรางวัลทุกคน ส่วนประเภท การวิ่งระยะอาล์ฟมาราธอนและวีไอพี จะได้รับเข็มกลัดพระราชทานทุกคน (ทุกประเภทวิ่งบนสะพานชลมารควิถี)

สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน

Related posts