สภาเมืองหลวง กทม.แลกเปลี่ยนการปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะ #การเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 25 – 29 พ.ย.62 #สวนสาธารณะ ณ กรุงโซล

สภาเมืองหลวง กทม.แลกเปลี่ยนการปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะ #การเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 25 – 29 พ.ย.62 #สวนสาธารณะ ณ กรุงโซล

 


ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี วันนี้ ( 25 พ.ย.62) เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเข้าประชุมหารือข้อราชการกับหน่วยงานโซลฟอเรส (Seoul Forest) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะโซลฟอเรส ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเยือนโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง และขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พ.ย.2562


สำหรับหน่วยงานโซลฟอเรส (Seoul Forest) มีหน้าที่ ดูแลและพัฒนาสวนสาธารณะ สวนสาธารณะโซลฟอเรสมีความพิเศษเนื่องจากเป็นสวนสาธารณะที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันออกความคิดเห็นและลงมือปรับปรุงสวนสาธารณะร่วมกัน โดยเปิดให้ประชาชนและภาคเอกชนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมปลูกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ ร่วมบริจาคเงินและร่วมกันเป็นแรงงานในการปรับปรุงสวนสาธารณะ ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณในการดูแลและพัฒนาสวนสาธารณะจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท


ทั้งนี้ ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะโซลฟอเรสเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ไม่เคยประสบปัญหาเกิดอาชญากรรมขึ้นภายในสวนสาธารณะเนื่องจากใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสาน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลสวนสาธารณะและมีการใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการเปิดและปิดไฟส่องสว่าง และมีการจัดวางกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ของสวนสาธารณะ


อย่างไรก็ตาม สวนสาธารณะโซลฟอเรส ในอดีตเคยเป็นสถานที่แข่งม้าและล่าสัตว์สำหรับพระมหากษัตริย์ มีพื้นที่ 354,000 ตร.ม. ต่อมาถูกปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนในปี 2002 โดยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

……………………..
วัฒนา…รายงาน

Related posts