#ข่าวชลบุรี # มอบอุปกรณ์กีฬามอบทุนการศึกษา”ให้เยาวชนสู่บ้านเกิดอุบลราชธานี”

#ข่าวชลบุรี # มอบอุปกรณ์กีฬามอบทุนการศึกษา”ให้เยาวชนสู่บ้านเกิดอุบลราชธานี”

 

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษจิกายน 2562 ที่ผ่านมานายณัฐดนัย มงคุณคง จากเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีได้นำอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา /ทุนอาหารกลางวันและชุดกีฬาไปมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี


ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุ่ง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อุ่นอนุสรณ์)ต.คูเมือง อำเภอวารินชำราบ โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอบุญฑริกโรงเรียนบ้านหนองงัว อำเภอ พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ณัฐดนัย มงคุณคงเด๋อเด๋อ ชลนิวส์รายงาน..

Related posts