ชาวสัตหีบร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดอ่าวดงตาลและชุมชนชายทะเล

ชาวสัตหีบร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดอ่าวดงตาลและชุมชนชายทะเล

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พ.ย.62 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ชายทะเลฝั่งตรงข้ามหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอ่าวดงตาล และบริเวณชุมชนชายทะเล

โดยมี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้าน นายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และพอค้าประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

ในวันนี้จิตอาสาชาวสัตหีบได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอ่าวดงตาลและบริเวณชุมชนชายทะเล เป็ฯการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาความสะอาด อันเป็นา่วนรวมและเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความพร้อมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 082-531-3717

Related posts