อุบลราชธานี ​ไทยเบฟ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว

อุบลราชธานี ​ไทยเบฟ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว

 

ในพื้นที่​ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,000 ผืน 28 พ.ย.62 ที่หอประชุมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธาน นายธนิต ธรรมสุคติ ผู้บริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน​ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน​ และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 ประจำปี 2562ให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ​ ผู้มีรายได้น้อย ผู้เดือดร้อนทั่วไป คนพิการทุพพลภาพ และนักเรียน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ผืน และผ้าห่มที่ได้รับจัดสรรอีก จำนวน13,500 ผืน ในครั้งนี้

จังหวัดจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ ให้ครบทั้ง 25 อำเภอ สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงฤดูหนาวของในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา อากาศจะเย็นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2563 และโดยที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ส่วนใหญ่ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม บางพื้นที่ติดกับแม่น้ำและภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด


สำหรับความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2563 พบว่ามีราษฎรในพื้นที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 307,219 คน แยกเป็น ดังนี้ ผู้สูงอายุ 181,707 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 5,207 คน คนพิการทุพพลภาพ 45,694 คน ผู้มีรายได้น้อย 42,706 คน ผู้เดือดร้อนทั่วไป 31,905 คน ด้านแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น​ ปีนี้ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต่อไป

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts