นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเย็นดูดาวเช้าดูนกบึงบอระเพ็ดครั้งที่ 13

นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเย็นดูดาวเช้าดูนกบึงบอระเพ็ดครั้งที่ 13

 


วันนี้ที่อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ดอำเภอเมืองนครสวรรค์ นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รวิน รวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นางสาวปรานปรียา วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า ร่วมเปิดงาน เย็นดูดาวเช้าดูนกบึงบอระเพ็ดครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งครั้งนี้ จิสด้า และ พอวช.ได้นำนิทรรศการการเรียนรู้ กิจกรรมดาราศาสตร์ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภูมิสารสนเทศ ออกมาจัดแสดงในภูมิภาคเป็นครั้งแรก


ได้นำนิทรรศการการเรียนรู้ กิจกรรมดาราศาสตร์ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภูมิสารสนเทศ ออกมาจัดแสดงในภูมิภาคเป็นครั้งแรก การเที่ยวชม สามารถกำหนดตามระยะเวลา ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง จนถึง 5 ชั่วโมง สำหรับเวลาเที่ยวชม 2 ชั่วโมง จะได้ชมนิทรรศการในอาคารสัมมนาปรับกาศ อะควาเรียม และการแสดงจระเข้หวาดเสียว ค่าเข้าชม เด็ก 39 บาท ผู้ใหญ่ 79 บาท เที่ยวชม 3 ชั่วโมง จะได้ชมนิทรรศการในอาคารสัมมนาปรับกาศ อะควาเรียม การแสดงจระเข้หวาดเสียว และล่อเรือชมนก ชมทุ่งบัวแดง ค่าเข้าชม เด็ก 99 บาท ผู้ใหญ่ 139 บาท เที่ยวชม 4 ชั่วโมง และล่องเรือชมนก ชมทุ่งบัวแดง ส่องกล้องดูดาว ท้องฟ้าจำลอง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเข้าชม เด็ก 199 บาท ผู้ใหญ่ 239 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว 0 5627 4522 หรือสายด่วน 1131


กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

Related posts