อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562

 

เมื่อ​วันที่ ​29 พ.ย.62 ที่ ศาลาจัตุรมุข สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่น ในครอบครัว

 


ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ประกอบกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุด เช่น บ้านหรือครอบครัว กลับพบว่ามีแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน สังคมส่วนรวมก็ยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาถือว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว”
การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา ทหาร ตำรวจ อัยการ กลุ่มสตรีจากชมรม สมาคม สโมสร หน่วยงานเครือข่ายด้านสังคมต่าง ๆ จำนวน 800 คน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ ของกลุ่มพลังมวลชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี การแสดงจากเด็กชายก้องนภากาศห์ โชติกวณิชย์ หรือน้องกัปตัน ยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัด และเป็นนักร้องเด็กจากรายการไมค์ทองคำ นักร้องรางวัลชนะเลิศโครงการสานฝันปั้นดาว และอีกหลายรางวัล

ทีมข่าวจังหวัด​อุบล​ราชธานี​

Related posts