ชลบุรี นักวิ่งกว่า 3,500 คน ร่วมวิ่งคิดถึงพ่อ ร.๙ (ชมคลิป)

คิดถึงพ่อ ร.๙ เทศบาลเมืองสัตหีบจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run 5 ธันวา คม ครั้งที่2 ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงออกความรัก ความภักดี และระลึกถึงในหลวง ร.๙

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VviyOf0mRek[/embedyt]

วันนี้ 1 ธ.ค.62 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิศศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Walk and Run 5 ธันวาคม เดินวิ่ง คิดถึงพ่อ ร.๙ ครั้งที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ อ่าวดงตาล ตรงข้ามทีว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอก ชน และในทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง กว่า 3000 คน


นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลเมืองสัตหีบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงพระราชทาน ให้แก่ชาวไทยเสมอมา และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกความรัก ความภักดี และระลึกถึงในหลวง ร.๙ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม อสม. ทม.สัตหีบ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อเผยแพร่ประ ชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบให้รู้จักโดยทั่วกัน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการ เดิน – วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 9 กิโล เมตร มีประชาชนเข้าร่วมวิ่ง ระยะทาง5 กิโลเมตร จำนวน 2,300 คน และระยะทาง 9 กิโลเมตร จำนวน 1,200 คน รวม 3,500 คน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts