ชลบุรี-“นายกจำเนียร” พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจ

ชลบุรี-“นายกจำเนียร” พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจ

วันนี้ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายมโนธัช กีทีปกูล นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วร่วมกับ กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้จัดโครงการชาวตำบลเขาไม้แก้วไม่ทิ้งกัน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วร่วมกับภาคเอกชน

เเละเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว อสม ได้ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่ ตำบลเขาไม้แก้วมาโดยตลอด เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ อาการป่วยตลอดจนความต้องการให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากนั้นแล้วทางเรานั้นยังได้นำสิ่งของไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งเพื่อให้ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้คิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งจากสังคมดังนั้น โครงการตำบลเขาไม้แก้วไม่ทิ้งกัน จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts