จ.นครนายก : “ปั่นปันรัก 2022” โครงการกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข)

จ.นครนายก : “ปั่นปันรัก 2022” โครงการกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข)

11 กันยายน 2565 ที่ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีพลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและกรรมการบริหารฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนครนายก (บ้านรื่นสุข) และส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและออกกำลังกายให้แข็งแรงด้วยการปั่นจักรยาน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ในรูปการปั่นท้องเที่ยวภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อนพระจุลจอมเกล้า ประเภทวีไอพี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร และประเภททั่วไป ระยะทาง 40 กิโลเมตร

โดยมีนักปั่นจากชมรมต่างๆสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ชื่นชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความหลากหลาย สวยงาม เป็นพื้นที่ที่มีทั้งบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านของจังหวัดนครนายก ที่นักปั่นต่างพึงพอใจในบรรยากาศมี่ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส เชิญชวนให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ทุกวัน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ในเขตพื้นที่ทหาร


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

 

Related posts