บลูเทคซิตี้ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

บลูเทคซิตี้ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

 

วันนี้ 5 ธ.ค.62 ที่ ณ ที่ว่าการ นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิกรชาว อ.บางปะกง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมาก ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพานพุ่มสักการะ พร้อมทั้ง กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 10.00 น. ของวันนี้ นายอำเภอบางปะกง ได้นำเหล่าจิตอาสา ทำกิจกรรม ทำความสะอาด บริเวณหน้าอำเภอบางปะกง ในฐานะ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการนี้ ทีมงาน CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมเข้าทำพิธีและกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Related posts