ชลบุรี-ส่วน พนมวัฒนากุล เจ้าของอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562

ชลบุรี-ส่วน พนมวัฒนากุล เจ้าของอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนายส่วน พนมวัฒนากุล เจ้าของอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 สืบเนื่องมาจากทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ประสานงานกับทางจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งผลจากการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างของ จ.ชลบุรี มีทั้งหมด 2 คนคือ นายส่วน พนมวัฒนากุล และ นายสมศักดิ์ ตาลทอง

สำหรับประวัติของ นายส่วน พนมวัฒนากุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสภาวัฒนาธรรมจังหวัดชลบุรี ส่วนการประกอบอาชีพส่วนตัวนั้นได้ก่อตั้งอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยามานานกว่า 30 ปี ในพื้นที่ 175 ไร่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก อาทิ ไม้ดัดไทยเก่าแก่ ต้นไม้กลายเป็นหินที่มีอายุนับล้านปี หรือหินลายรุ้ง รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด ส่งผลให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสชมความงามตามธรรมชาติ รวมทั้งปลูกฝังให้รักธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย

รายงานโดย สัมภาษณ์ บริบูรณ์ นภชนก เหมือนนามอญ #ชลนิวส์ทีวี online.รายงาน#

Related posts