จ.นครนายก : ติดตามสถานการณ์น้ำ….

จ.นครนายก : ติดตามสถานการณ์น้ำ….

นายปรีชา ดิลกพรเมธี นอ.เมืองนครนายก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.เพียงพอ นนท์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน, ผญบ. ม.4 ต.บ้านใหญ่, นายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการระบายน้ำในพื้นที่ ม.4 ต.บ้านใหญ่ โดย อบต.บ้านใหญ่ ได้นำเครื่องจักรมาเปิดท่อลอดถนน บริเวณซอยหนองปราจีน ซอย 1 เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมนาและครัวเรือนอยู่อาศัย 3 ครัวเรือน 18 กันยายน 2565


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts