เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เร่งการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เร่งการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

 


ที่ห้องประชุมว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี นายสิทธิพล อะหมะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานอำเภอเทพา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินนั้น จะต้องร่วมกันหลายๆหน่วยงาน ทั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักงานที่ดินจังหวัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และศอ.บต.จะเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงให้เกิดการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม


สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ที่มี น.ส 3 และ ส.ค 1 แต่ยังไม่ได้เป็นโฉนดที่ดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศห้ามล่าและพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ศอ.บต.จึงได้ดำเนินการประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนที่ถือครอง น.ส 3 และ ส.ค 1 สามารถทำโฉนดที่ดินได้โดยอยู่ในกระบวนการ ขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานที่ดินที่ได้มีการตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถออกโฉนดให้ได้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts