เลขาธิการ ศอ.บต.นำทีมผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต. ตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาธิการ ศอ.บต.นำทีมผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต. ตลอด 24 ชั่วโมง

 


ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวสุนารี บุญชุม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต.

และนายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียนให้กำลัง และเร่งประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยมี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมให้การต้อนรับ


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการทำหน้าที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทุกคน ศอ.บต.และหน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่ทอดทิ้งทุกคนพร้อมให้การช่วยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของระดับน้ำ เจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ


จากนั้น เวลา 14.00 น. เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศอ.บต. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิรีน จังหวัดนราธิวาส และ หมู่ 7 บ้านโคกสะตอ (ปิเหล็ง) ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กำชับทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต. เพื่อประสานงาน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ผ่านสายด่วน ศอ.บต.1880 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

Related posts