จันทบุรี-จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

จันทบุรี-จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

 

วันนี้ ( 7 ธ.ค.62 ) ที่บ้านน้ำอิง โฮมสเตย์ ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เกิดทัศนคติที่ดี

และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ขจัดปัญหาข่าวลือ และความเข้าใจผิด โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้างอิงรับรอง ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การบรรยายเรื่อง เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media / การบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่และความสำคัญของ อป.มช.ในยุค 4.0 / เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และกิจกรรมสันทนาการกระชับความสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts