แม่ฮ่องสอน​-แม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน วิ่งเพื่อน้อง เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน​-แม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน วิ่งเพื่อน้อง เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zF1uTpR9e5w[/embedyt]

 

ณ สนามโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หม่อมราชวงค์ สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งแม่สะเรียงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ โดยมีนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผอ. รร.แม่สะเรียงบริพัตรศีกษา พร้อมบุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่า นำกลุ่มมวลชลนักวิ่ง เพื่อสุขภาพทุกเพศทุกวัย วิ่งรวมพลังสามัคคี และทำการกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน

โดยโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดงานวิ่งแม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 1,300 คน


สำหรับกิจกรรม วิ่งในครั้งนี้นำเงินรายได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือแก่เด็กเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามฐานะและความเหมาะสม ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดตามกำลังอัตภาพ

ตลอดจนเพื่อเป็นทุนที่จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป โดยการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้ ได้มีการแบ่งเส้นทางระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท 2 ระยะทาง ได้แก่ ประเภท Fun Run วิ่งในระยะทาง 5.8 กิโลเมตร และประเภท Super mini วิ่งในระยะทาง 10.3 กิโลเมตร


ถาวร / สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts