นราธิวาส​-ปศุสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สนับสนุนอาหารสัตว์ หญ้าแห้ง มอบให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์

นราธิวาส​-ปศุสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สนับสนุนอาหารสัตว์ หญ้าแห้ง มอบให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์

 


วันนี้ 9 ธันวาคม 2562 นายชาตรี จันทโรจวงค์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายอาแซ ดาราแม ปศุสัตว์อำเภอยี่งอ พร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านปูตะ ต.ละหาร อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์มอบหญ้าแห้ง 1,000 กิโลกรัมเวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่


หลังจากนั้น นายชาตรี จันทโรจวงค์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายจิรัส ศิริวัลพ นายอำเภอบาเจาะ พร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์มอบหญ้าแห้ง 2,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงของเกษตร มีพื้นที่ 11 อำเภอ 41 ตำบล 197 หมู่บ้าน จำนวนสัตว์ 163,462 ตัว เกษตรกร 8,772 ราย สำหรับการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2,665 ตัว เกษตรกร 2,524 ราย มอบเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้ง จำนวน 24,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ จำนวน 100 ชุด สัตว์ที่ได้รับความเสียหาย โค 28 ตัว แพะ 3 ตัว แกะ 2 ตัว ไก่เนื้อ 1,200 ตัว
นอกจากนี้ หัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสได้ให้กำลังใจเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับประสบภัยน้ำท่วมพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts