แม่ฮ่องสอน​-สพป มส 2 เตรียมจัดลานวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพ “กาดหมั้ว คัวละอ่อน” จำหน่ายสินค้าจากนักเรียน ส่งเสริมรายได้แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง

แม่ฮ่องสอน​-สพป มส 2 เตรียมจัดลานวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพ “กาดหมั้ว คัวละอ่อน” จำหน่ายสินค้าจากนักเรียน ส่งเสริมรายได้แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง

 

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เตรียมจัดลานวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพ “กาดหมั้ว คัวละอ่อน” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา กิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และหารายได้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. และจากนั้นกำหนดจัดวันเสาร์ เดือนละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง นำสินค้าที่เป็นผลิตผลของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มาจำหน่ายเพื่อสร้างสรรค์อาชีพ พัฒนาสินค้า เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก และเป็นเวทีให้กับเด็กเยาวชน ได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งส่งเสริม สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยอีกด้วย โดยผู้สนใจ สามารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 053-621-303 ต่อ 1

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts