อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมในช่วงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมในช่วงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

12 ธ.ค.62 ที่ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 13 กองร้อย เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก


นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts