กาฬสินธุ์-เนรมิตลานพระธาตุยาคูจัดงานย้อนยุคทวารวดีต้อนรับปีใหม่เมืองฟ้าแดด (ชมคลิป)

กาฬสินธุ์-เนรมิตลานพระธาตุยาคูจัดงานย้อนยุคทวารวดีต้อนรับปีใหม่เมืองฟ้าแดด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=F3_OugLEnws[/embedyt]

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอกมลาไสย สำนักงานวัฒนธรรม ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชน “เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” ชมตลาดย้อนยุค ทะเลธุงอีสาน สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2652 ที่บริเวณโบราณสถาน พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอำเภอ ผู้นำชุมชน ได้สำรวจความพร้อมการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ ทั้งหมู่บ้านบริวารเมืองฟ้าแดด 18 เมือง ตลาดย้อนยุค เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล


นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอกมลาไสย และทุกภาคส่วนทั้งนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด ที่บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 นั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกและเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นจุดแลนมาร์คของการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต่อนรับปีใหม่ของ จ.กาฬสินธุ์ ที่จะสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เพิ่มมากขึ้น


นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับบริเวณพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมตามวาระโอกาสต่างๆมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู โดยมีการประดับประดาธุง ในรูปแบบทะเลธุงอีสาน ซึ้งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยในงานนี้ยังจะได้ดำเนินการจัดทะเลธุงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อย้อนรอยความทรงจำ นอกจากนี้ภายในงาน นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และศิลปวัฒนธรรมจาก 18 อำเภอ การรำบูชาพระธาตุยาคู ตลาดย้อนยุคเมืองฟ้าแดดสงยาง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมทะเลธุงอีสานและเฮือนโบราณ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายภาพเช็คอิน ไลค์ แชร์


ทั้งนี้ พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง เดิมเรียกว่าพระธาตุใหญ่ เป็นพระสถูปสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 เดิมเจดีย์เก่าได้ทรุดโทรมปรักหักพังไปตามกาลเวลา ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้สร้างเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่ออิฐถือปูนซ้อนทับฐานเดิม และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการสร้างต่อเติมส่วนยอดให้สูงขึ้นอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.2510-2522 กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบูรณะรวมทั้งจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู (ญาคู ภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด) เป็นโบราณสถานมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือมาหลายชั่วอายุ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานพิธีตามประเพณีที่สำคัญตลอดมา


อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตระเตรียมความพร้อมทุกด้าน ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันเนรมิตบริเวณลานพระธาตุยาคูย้อนสุยุคทวารวดี นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย และตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมงาน ทั้งการจัดโซนเฮือนโบราณ โซนจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง เป็นต้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วม เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด และสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธฺุ์

Related posts