อุบลราชธานี-เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อุบลราชธานี-เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

14 ธ.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำเงินรายได้จาการจัดโครงการฯ สมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีโอกาสรับการศึกษา และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและแสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี


โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แบ่งออกเป็นประเภท คือ ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 12.45 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนและนักวิ่งในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,680 คน

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts